143794


ศีลธรรม มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


ศีลธรรมมีมาแล้วแต่ดั้งเดิม

แล้วเหตุที่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมา

พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ แสดงไว้ว่า


สมาทานวิรัติ คือ สมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์

เพื่อเป็นสักขีพยานประการหนึ่ง


เจตนาวิรัติ เจตนางดเว้นที่จะรักษาศีลข้อนั้น ข้อนั้น

ก็เป็นศีลขึ้นมาพร้อมแล้ว ทุกข้อที่มีอยู่


สัมปัตตวิรัติ งดเว้นเฉพาะหน้า เวลาเจอสัตว์ที่ควรฆ่า ไม่ฆ่า

ก็เป็นศีลขึ้นมา เห็นของที่ควรขโมย ไม่ขโมย

ก็เป็นศีลขึ้นมา เป็นสัมปัตตวิรัติ


สมุจเฉทวิรัติ ตั้งสัจอธิษฐานไว้เลย

ตั้งแต่วันนี้กระทั่งวันตาย เราจะไม่ทำลายศีล

ข้อใดก็ตามหรือทั้งหมดก็ตาม เราจะไม่ทำลายเลย

ก็เป็นสมุทเฉจวิรัติขึ้นมา


ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

ที่มา : http://www.teenee.com

สืบค้นโดย : natnitee 109

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s