การนึกคิดของมนุษย์นั้น เกิดขึ้นมาจากการรับรู้ของมนุษย์เอง

เกิดขึ้นมาอยู่ในครอบครัวนั้นๆ ก็รับรู้จากครอบครัวนั้นๆ

เกิดขึ้นมาอยู่ในสังคมนั้นๆ ก็รับรู้จากสังคมนั้นๆ

เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ ก็รับรู้จากประเทศนั้นๆ


รับรู้มาอย่างไร ย่อมมีการนึกคิดในรูปแบบนั้นๆ

ครั้นจะให้นึกคิดในสิ่งที่ไม่ได้รับรู้มา ก็ยากที่จะเข้าใจ และ นึกคิดได้

การนึกคิดที่มีนั้นนำพาชีวิตให้เป็นไป ตามกระแสแห่งกาลเวลา

ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายแล้วในสังคมที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

คนจน คนมีอันจะกิน คนรวย คนเหล่านี้จะมีสังคมที่แตกต่างกัน

การรับรู้ก็แตกต่างกัน ทำให้มีการนึกคิดที่แตกต่างกัน

เป็นสาเหตุให้มนุษย์ที่มีการรับรู้ไม่เท่ากัน จึงนึกคิดได้ไม่เท่ากัน

จนเป็นปัญหาของการถกเถียง ทะเลาะเบาะแวง ในสังคมมนุษย์

ที่มา : http://www.teenee.com

สืบค้นโดย : natnitee 109

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s