รัฐสภา เป็นเจ้าภาพสัมมนาพิพาทปราสาทพระวิหาร 22-23 ก.พ. นี้ ระดมผู้รู้-หน่วยงานเกี่ยวข้อง หวังสร้างปรองดอง-สัมพันธ์ตปท.

วันนี้ (1 ก.พ.) นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

เปิดเผยว่า รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ปราสาทพระวิหาร:ทางออกของประเทศไทยภายหลังการตีความของศาลโลก” ในวันที่ 22-23 ก.พ. โดยเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมกว่า 600 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา สถาบันการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และตัวแทนชาวบ้าน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อให้สภาฯเป็นเวทีในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง เนื่องจากกรณีปราสาทพระวิหารเป็นปัญหามานาน

อีกทั้งในปี2556นี้จะมีการแถลงปิดคดีด้วยวาจาและตัดสินในปลายปีตามลำดับ

จึงอยากให้ได้รับข้อมูลและเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ รมว.ต่างประเทศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะได้เชิญอดีตรมว.ต่างประเทศ นายกษิต ภิรมย์ และนายนพดล ปัทมะ  ส.ว. รวมถึงนักวิชาการ นักกฎหมายอิสระ ศ.สมปอง สุจริตกุล อดีตคณะทนายความฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหารร่วมด้วย.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s